More than coffee

 

Nakup nove opreme za proizvodnjo kave

Nakup nove opreme za proizvodnjo kave

01.02.2019

Nakup nove opreme za proizvodnjo kave

5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019.

Potencialni prijavitelji: Upravičenec do podpore iz podukrepa podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je: nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba.

Vrednost razpisa: 15.000.000 €

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2019

Več o razpisu najdete tukaj.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sl/funding/erdf/